Vorming Algemeen

Vorming is een onderdeel waar Badminton Vlaanderen de komende beleidsperiode sterk op zal inzetten. Het opleiden en bijscholen van trainers, officials, clubleden,… behoort tot één van de kerntaken van Badminton Vlaanderen.

Wat is het verschil tussen een opleiding en een bijscholing?

Opleidingen zijn cursusorganisaties die meestal over meerdere dagen gespreid zijn en waar men aan het einde van de cursus een diploma (of attest in het geval van de Aspirant-Initiator) behaald. Trainersdiploma's worden telkens uitgereikt i.s.m. de Vlaamse Trainersschool (VTS), diploma's voor officials worden intern uitgereikt.

Bijscholingen zijn kansen voor reeds gediplomeerde trainers/officials om hun kennis op te frissen of uit te breiden. Deze worden zowel intern als extern georganiseerd.

Verdere info vinden jullie onder de desbetreffende pagina's.

 

Vragen?

Wil je zelf een opleiding/bijscholing organiseren? Of heb je andere vragen gerelateerd aan opleiding of bijscholing? Stuur gerust een mailtje.

Arno Boonants
Verantwoordelijke Opleiding & Bijscholing
Arno@badmintonvlaanderen.be