Aspirant geschrapt (nieuw: seizoensformule Initiator)

Beleidswijziging - De aspirant initiator opleiding zal vanaf 2019

NIET’ meer georganiseerd worden……Waarom?

 

Het vormingsdoel wordt niet bereikt.

 • De doorstroom van aspirant initiator naar initiator is totaal onvoldoende - minder dan 12%  (zie cijfers VTS studie.) Het aspirant attest wordt foutievelijk als een volwaardige kwalificatie aanzien Verdere bijscholing is noodzakelijk maar dat blijkt niet uit het onderzoek. Nagenoeg geen aspiranten volgen de opleiding initiator.

De aspirant initiator is persoonlijk burgerlijke aansprakelijk als ….

 • De aspirant initiator behaalt een attest en geen diploma. De aspirant mag enkel functioneren onder de verantwoordelijkheid van een hoger opgeleide (lees VTS gediplomeerde/ geassimileerde). We merkten op dat ook de aspirant initiators meer eigenhandige groepen toegewezen kregen. De aspirant initiator is niet verzekerd indien hij/zij de leiding over een groep krijgt en dat vormt een onderschat onverantwoord risico op persoonlijk en bestuurlijk vlak.

 

Aangepaste ondersteuning van de federatie voor opleiding en vorming

in het nieuwe decreet voor de sportfederaties

 

Hoofddoel de kwalificatiegraad verhogen - De aspirant initiators tellen NIET mee.

 • De subsidies dalen door een lagere kwalificatiegraad en dat vertaalt zich naar een lagere subsidiëring voor clubs met actieve trainers. Hierdoor snijden we in eigen vel federatie én clubs en daardoor wordt het concept op zich onproductief en inefficiënt.

 

 

Oplossing via bijsturing beleidsplan - Belasting voor cursisten spreiden ->

DE SEIZOENSFORMULE INITIATOR

 • Vanaf 2019 zal Badminton Vlaanderen samen met VTS een seizoensformule voor de initiator opleiding organiseren.
 • Gemiddeld één lesdag per maand, tijdens het weekend, in de periode van augustus tot maart.
 • Theorie en praktijkexamens volgen aansluitend in de periode april tot mei.

 

 

 • Door de grotere spreiding:
  • Verlagen we de instapdrempel voor de cursist
  • Lagere belasting voor de cursist.
  • Er is meer tijd voor kennisindaling en overleg in je club

 

 • We streven naar 3 cursusorganisaties per seizoen (2019 –ok)
  • We evalueren jaarlijks samen met de cursisten en potentiële kandidaten