Opleiding C320

Reglement C320, het competitiereglement voor de Provinciale en Liga competitie en tevens hét werkdocument voor de wedstrijdleider in de praktijk, onderging voor seizoen ’21-’22 grondige wijzigingen. Om de wedstrijdleiders deze wijzigingen correct te kunnen laten toepassen in de ontmoetingen die ze leiden, werd een digitale bijscholingsmodule ontwikkeld.

Deze bijscholingsmodule is verplicht voor alle gediplomeerde wedstrijdleiders, waarbij men moet slagen op het examen, om nog ontmoetingen te mogen leiden vanaf competitieseizoen ’21-‘22.

De bijscholing bestaat inhoudelijk uit 2 delen:

Verplicht lesmateriaal:

Via korte video’s nemen we jullie mee door de wijzigingen in de C320 terwijl we aan de hand van voorbeelden duidelijk maken hoe jullie deze wijzigingen moeten toepassen. In een 40-tal min bereiden we jullie voor om deze wijzigingen onder de knie te krijgen.

Alle video’s kunnen teruggevonden worden via: Video's bijscholing C320

De slides van deze bijscholing kunnen tevens nagekeken worden via: Presentatie bijscholing C320

Optioneel lesmateriaal:

Dit is geen verplichte en noodzakelijke oefenstof om te slagen op het examen. Het extra materiaal helpt jullie vooral om de wijzigingen verder in te oefenen.

  • Een fictief ploegopstellingsformulier wordt aan jullie beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen jullie nagaan of jullie de principes ter controle van een dergelijk formulier voldoende onder de knie hebben

De opgave kan geraadpleegd worden via: Ploegopstellingsformulier opgave

De oplossing kan tevens geraadpleegd worden via: Ploegopstellingsformulier oplossing

Er werd op 15/06/2021 een webinar aangeboden waarin jullie vragen en de grootste valkuilen van deze wijzigingen werden toegelicht.

Deze webinar kan teruggevonden worden via: Video's webinar C320

De slides van deze webinar kunnen tevens nagekeken worden via: Presentatie webinar C320

Hier vinden jullie een extra toelichting omtrent enkele onderdelen van het examen: FAQ C320

Examen

Een kort digitaal examen zal peilen naar de kennis van de wedstrijdleider inzake de theorie over de wijzigingen aan de C320 en anderzijds de praktische toepasbaarheid van deze kennis. Enkel onderwerpen die behandeld werden tijdens de bijscholing zullen actief ondervraagd worden.

Het examen bestaat uit 10 meerkeuzevragen (zonder giscorrectie) die binnen een vastgelegde tijdspanne (30 minuten) succesvol moeten voltooid worden. Een score van minstens 80 % moet behaald worden om te slagen. 3 examenkansen worden toegekend aan een reeds gediplomeerde wedstrijdleider waarbinnen hij/zij moet slagen om nog als wedstrijdleider aan de slag te kunnen. Het examen is volledig online en kan op elk moment afgelegd worden.

Het examen peilt naar jullie praktische toepassingskennis van de vernieuwde C320. Lees aandachtig de vragen, let op nuances en controleer je antwoord aan de hand van het reglement C320.

Via deze link kunnen jullie je inloggen en beginnen met het examen als jullie er klaar voor zijn.

Hierbij de spelerslijst die jullie nodig hebben om het examen af te leggen: Spelerslijst examen bijscholing wedstrijdleider
 

Wanneer een wedstrijdleider 3 maal niet slaagt voor het examen van de bijscholing, dan zullen we je oproepen voor een extra bijscholingsmoment. Hier zal je een fysieke opleiding van ongeveer anderhalf uur volgen, waarna je onmiddellijk ook fysiek een 4de herkansing van het examen aflegt. Dit is de allerlaatste kans. Indien je ook hier niet slaagt, zal je de volledige opleiding van wedstrijdleider opnieuw moeten volgen.

Een eerste reeks van deze extra bijscholingsmomenten zullen georganiseerd worden op:

 

  • zaterdag 28 augustus van 10h-12h in Vlaams-Brabant (regio Leuven)
  • donderdag 2 september van 19h30-21h30 in Oost-Vlaanderen (regio Gent)
     

Je zal tot en met ten laatste zondag 22 augustus kunnen inschrijven voor deze opleidingen en inschrijving is verplicht. Daarom is het belangrijk het examen proberen succesvol af te leggen voor deze datum, zodat jullie een datum kunnen vrijhouden voor een extra bijscholingsmoment mocht je niet geslaagd zijn.

 

Graag herinneren we er nogmaals aan dat je niet als wedstrijdleider een ontmoeting mag leiden tot zolang je niet geslaagd bent voor deze bijscholing.


Indien het niet mogelijk is deze bijscholingsmomenten te volgen of je liever later dit jaar deze volgt, zullen we nog een bijscholingsmoment in januari 2022 organiseren.

De deadline voor het afleggen van het online examen voor de bijscholing is 31/12/2021. Hierna zal het dus niet meer mogelijk zijn om enkel met de bijscholing je statuut van wedstrijdleider terug te krijgen, maar zal je de volledige opleiding weer moeten volgen.

Een volledige opleiding tot wedstrijdleider zal in het najaar georganiseerd worden. Meer details hierover komen later.