Vernieuwd transferreglement C925!

Competitie

Vernieuwd transferreglement C925!

De Raad van Bestuur van Badminton Vlaanderen heeft afgelopen week het vernieuwde transferreglement C925 goedgekeurd.

De belangrijkste aanpassing betreft Artikel 11: Intentieverklaring voor spelen in het buitenland. Dit artikel heeft dus betrekking op spelers die volgend seizoen competitie wensen te spelen buiten België. Zij dienen voor 1 maart een intentieverklaring in te sturen, en voor 1 juli een bevestiging of annulatie van deze intentieverklaring. Meer informatie vind je in het vernieuwde reglement.

Daarnaast begint de transferperiode vanaf 1 maart bij Badminton Vlaanderen en deze loopt tot en met 30 april. Graag zetten we alles nog een keertje op een rij.

 

Transfers

Dit alles wordt geregeld door het Vlaams decreet van 24 juli 1996 betreffende de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaars. Bij Badminton Vlaanderen wordt dat specifiek geregeld door reglement C925. Meer uitleg, documenten en links vind je hier.

Het Vlaams decreet legt ons regels op. Wie het wat opvolgde in het verleden, weet dat er sommige punten strikt en rigide zullen worden opgevolgd:

  • Alleen het “nieuwe” formulier (met kaders) in bijlage 1 van de C925 wordt aanvaard.
  • Het formulier dient aangetekend aan te komen op het DC binnen de bovenvermelde termijnen.
  • Alle vakken dienen te worden ingevuld door de juiste personen en op de juiste plaats.
  • Je kan alleen transfereren als je lid bent bij Badminton Vlaanderen.
  • Je kan alleen transfereren als je naar een andere club wil dan waar je ben aangesloten.
  • Bij minderjarigen dient één van de ouders en/of voogd te tekenen.

 

Maar zoals altijd, bij de minste twijfel kan je steeds te rade gaan bij het dienstencentrum van Badminton Vlaanderen.

 

Uitlenen

Uitlenen is ook een mogelijkheid en wordt in dezelfde periode geregeld. Uitlenen is in feite een competitiespeler de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een competitie voor een andere club dan die waarbij hij/zij is ingeschreven. Dit wordt binnen Badminton Vlaanderen geregeld door het reglement C950 en hier vind je meer uitleg. Ook hier hebben we sinds 2017 specifieke “nieuwe” formulieren in viervoud en gelden de bovenvermelde strikte regels.

 

Badminton Vlaanderen en LFBB

Transfers of aanvragen tot uitlenen naar een Waalse club worden behandeld door de Waalse Liga, de LFBB. Gebruik dan ook de formulieren van de LFBB.  

Let op: Een transfer of uitlening naar of tussen de verschillende federaties kan enkel in de gemeenschappelijke maand april.

« Terug