Integriteit

Badminton Vlaanderen wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle, gezonde, ethisch verantwoorde en betaalbare manier kan badmintonnen. Wij willen hierbij een voorname rol spelen om elk kind, jongeren, volwassene de kans te geven om in een veilige omgeving hun hobby uit te oefenen. 

Daarom willen we als federatie onze clubs aanzetten om binnen dit thema preventief te handelen alsook te werken aan een eigen beleid. Een heleboel informatie over de manier waarop je als sportclub kan bouwen aan een ethisch verantwoord sportklimaat is terug te vinden op deze website

De sportsector heeft een laagdrempelig project uitgewerkt waarmee clubs aan de slag kunnen gaan om het toch wel delicate thema bespreekbaar te maken. Het zogenaamde vlaggensysteem "sport een spel met grenzen" is een handig instrument voor clubs, trainers en spelers. Via 6 criteria leer je seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Tal van voorbeeldsituaties worden voorgelegd en kan je beoordelen aan de hand van een groene, gele, rode of zwarte vlag. Elke kleur geeft een mogelijke reactie op elk van de situaties weer. Op de website van Ethics and Sport is het vlaggensysteem terug te vinden. 

 

Waar kan je melding maken van grensoverschrijdend gedrag? 

De website van ICES verzamelt over de grenzen van de verschillende sportfederaties heen meldpunten en hulplijnen in verband met integriteit. 

Bij melding of vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere aangelegenheden in verband met integriteit, kan elk lid zich beroepen op de ondersteuningsmogelijkheden van Badminton Vlaanderen. Heb je vragen, wil je een melding doen of de federatie informeren? Dan kan je terecht bij onze vertrouwenspersoon inzake integriteit: Mercedes Van den Eynde. Ze is te bereiken via e-mail: mercedes@badmintonvlaanderen.be of 0472/07.10.75