Algemene info G-badminton

 

Sporten en bewegen, is voor heel veel mensen een deel van de vrijetijdsbesteding. Regelmatige sportbeoefening is goed voor de conditie en gezondheid, maar is meer dan alleen maar dat. Tijdens en na de activiteiten kunnen immers ook sociale contacten gelegd worden. Sportparticipatie is in vele opzichten voor iedereen, ook voor personen met een handicap, nuttig en zinvol.

Badminton Vlaanderen heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen met onze sport te laten kennismaken, gezien het een sport is voor iedereen. Daarom zetten wij ook actief in op G-badminton.

In juni 2015 werd een uitgebreide reportage gemaakt omtrent G-badminton. Je kan deze hier bekijken.

 

Wat is G-badminton?

G-badminton is de verzamelnaam voor badminton dat aangepast is aan personen met een handicap. Die handicap kan zowel verstandelijk als fysiek zijn.

Voor personen met een verstandelijke handicap worden de spelregels over het algemeen niet aangepast. Zij spelen op de reguliere manier binnen hun classificatie.

Voor personen met een fysieke handicap werden er aangepaste vormen van het badmintonspel ontwikkeld:

  • Rolstoelbadminton
  • Staand badminton
  • Zitbadminton

 

Het volledige reglement 'Badminton voor personen met een fysieke handicap', staat als Bijlage 5 in reglement C800.

Badminton Vlaanderen heeft eveneens een folder omtrent G-badminton ontwikkeld. Deze kan je onderaan terugvinden bij downloads.

 

Classificaties

Meer algemene informatie hierover kan je terugvinden in dit filmpje van Parantee.
Specifiek naar badminton voor personen met een verstandelijke handicap, geeft dit filmpje meer informatie.
Voor personen met een fysieke handicap, geeft dit filmpje meer uitleg.  

 

Aansluiten bij Badminton Vlaanderen als G-sporter

Indien je als G-sporter wil aansluiten bij een badmintonclub, kan je zelf op zoek gaan naar een club in de buurt via het tabblad 'Club zoeken' bij G-badminton. Indien je graag persoonlijk verder geholpen wordt, neem dan contact op via onderstaande gegevens. Wij gaan dan met jou op zoek naar een geschikte club binnen Badminton Vlaanderen (of indien er geen club in de buurt is, bij Parantee).

Een nieuw aangesloten speler zal starten onder het ‘recreantenstatuut’ (R). Ook beginnende ‘spelers met een handicap’ vallen onder dit statuut. Zij die jonger zijn dan 19 jaar worden beschouwd als jeugdspelers (J).
Een apart statuut voor de speler met een handicap is momenteel niet voorzien. In het ledenbestand kan de secretaris van de club wel aanduiden of een speler een handicap heeft of niet, zodat er gericht kan gecommuniceerd worden.
Meer informatie omtrent statuten kan u terugvinden in het reglement C900.

Onder de door Badminton Vlaanderen afgesloten verzekering zijn spelers met een handicap evenzo verzekerd voor hun badmintonactiviteiten als de bij haar aangesloten valide spelers.

 

Documenten

Reglement C800
Reglement C900
Folder G-badminton buitenkant
Folder G-badminton binnenkant

 

Contact

Arno Boonants
arno@badmintonvlaanderen.be
+32 (0)3 287 83 83