FAQ

Zoals reeds aangekondigd zijn we bij Badminton Vlaanderen in samenwerking met onze collega’s van LFBB afgelopen seizoen druk in de weer geweest met het uitwerken van een nieuw ranking- en klassementsysteem.

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Hieronder vinden jullie een lijst van frequent gestelde vragen en antwoorden. Deze werden samengebracht per thema, nl.:

Algemeen
Ranking
Tornooien
Competitie
Klassementen

 

Algemeen

Ben je op zoek naar een korte visuele samenvatting van het nieuwe rankingsysteem? Klik hier

Waar vind ik mijn klassement en rating terug?

Raadpleeg de Badminton Vlaanderen website of toernooi.nl voor het nakijken van je klassement en rating.
Vb: Yaro Van Delsen

Het gemiddelde voor dalen is op dit moment nog niet zichtbaar maar wordt wel gebruikt voor de klassementsdaling. De simulatiewebsite mag niet meer gebruikt worden om de actuele klassementen en gemiddeldes te bekijken omdat deze niet meer geüpdatet is met de meest recente spelersresultaten. Deze website diende enkel voor toekennen nieuwe klassementen en gemiddeldes bij start nieuw systeem op 01/07/2020.

 

Ranking

Welke resultaten tellen mee voor het klassement en de ranking?
Voor de klassementen en de ranking zijn de resultaten behaald in de laatste 52 weken normaal gezien van toepassing. Voor het bepalen van eventuele inactiviteit (en daling dus van klassement) wordt echter naar afgelopen 104 weken gekeken.

De rankings en klassementen kijken momenteel omwille van corona 104 weken terug. Dat wil dus zeggen dat elke week de prestaties van 105 weken eerder worden verwijderd en dat de prestaties van de voorafgaande week worden opgenomen. De rankings worden wekelijks gepubliceerd net zoals de gemiddeldes, terwijl het klassement tweemaandelijks wordt gewijzigd indien de grens voor stijgen of dalen bereikt wordt.

 

Welke wedstrijden tellen mee voor de ranking (geldige wedstrijden)?
Volgende wedstrijden tellen per discipline mee in de rankings:

 • Alle gewonnen wedstrijden, zowel in competitie als op toernooien, die een positieve invloed hebben op je gemiddelde voor stijgen.
 • Alle verloren wedstrijden tegen alle klassementen lager, je eigen klassement en 1 klassement hoger hebben invloed op je gemiddelde voor stijgen.

 

Voor het gemiddelde voor dalen tellen de verloren wedstrijden tegen elk hoger klassement echter niet mee. In (gemengd) dubbel dient gekeken te worden naar het verschil in gemiddeld klassement van jij en je partner en het gemiddelde klassement van de tegenstander om te bepalen of wedstrijden al dan niet meetellen.

 

Je kan dit zien in de resultatenbladen per speler: de resultaten die meetellen voor de ranking zijn aangegeven.

 

Hoe verdien ik rankingpunten?

Elke geldige wedstrijd die door een speler wordt gespeeld, levert rankingpunten op:
In het geval van een nederlaag, ongeacht de discipline en ongeacht het klassement van de tegenstander: 0 rankingpunten

 

In  het geval van een overwinning in het enkelspel: Het aantal behaalde rankingpunten hangt af van de positie van de tegenstander op de dag van de wedstrijd volgens het volgende rooster:

 

Klassement tegenstander Rankingpunten bij winst
1 4325
2 2883
3 1922
4 1281
5 854
6 570
7 380
8 253
9 169
10 113
11 75
12 50

 

In het geval van overwinning in (gemengd) dubbelspel : het aantal rankingpunten van elke speler van het winnende paar is gelijk aan het gemiddelde van de rankingpunten dat overeenkomt met het klassement van de spelers van de tegenstanders.

In conclusie: een verloren wedstrijd kan, indien deze meetelt, je gemiddelde alleen maar verlagen, terwijl een gewonnen wedstrijd altijd je gemiddelde zal verhogen, anders telt deze niet mee.

 

Wat is het gemiddelde voor stijgen?
Het gemiddelde voor stijgen is het quotiënt dat wordt verkregen door het totaal aantal behaalde rankinpunten te delen door het aantal geldige wedstrijden.
Dit wil zeggen: gemiddelde voor stijgen = (totaal aantal behaalde klassementspunten) / (aantal geldige wedstrijden)


Als het aantal geldige wedstrijden minder is dan 7, zowel in enkelspel, dubbelspel als gemengd, en dit wordt per discipline bekeken, wordt het stijgingsgemiddelde berekend door het totaal aantal gewonnen rankingpunten te delen door 7.

 

Wat is het gemiddelde voor dalen?

Het gemiddelde voor dalen wordt berekend volgens dezelfde principe als het gemiddelde voor stijgen met uitzondering van de volgende regels:

 • Verliezen tegen tegenstanders met een direct hoger (gemiddeld) klassement worden niet langer meegerekend voor het aantal geldige wedstrijden.
 • Als het aantal geldige wedstrijden minder is dan 7, zowel in enkelspel, dubbelspel als gemengd, wordt het gemiddelde voor dalen berekend door het aantal gespeelde wedstrijden.

 

Hoe kan je stijgen en dalen?
Elke competitiespeler aangesloten bij LFBB of Badminton Vlaanderen krijgt voor elk van de drie disciplines (enken, dubbel en gemengd dubbel) een klassement toegekend tussen 1 en 12, waarbij het klassement 1 het hoogste is en klassement 12 het laagste. Een beginnende speler begint met het klassement 12.

Het klassement bepaalt het intrinsieke niveau van de speler in een discipline. Het wordt opgesteld op basis van twee gemiddelden van rankingspunten die worden gewonnen tijdens tornooien, interclubcompetitie en officiële kampioenschappen in België georganiseerd onder toezicht van de KBBF, de LFBB of BV (exclusief de leeftijdscategorieën jeugd en senioren).

Deze 2 gemiddelden worden als volgt berekend:

 • Het gemiddelde voor stijgen: met dit gemiddelde kan een speler in klassement stijgen als hij het grens voor stijgen van het hogere klassement bereikt heeft.
 • Het gemiddelde voor dalen: met dit gemiddelde wordt alleen rekening gehouden als er geen stijging is. Er kan een daling plaatsvinden als deze het dalingsniveau van het klassement bereikt heeft.

De grenzen bepalen de bovengrenzen (stijging) en ondergrenzen (daling) van een klassement. Ze worden alleen in aanmerking genomen tijdens een klassementswijzing en zijn als volgt vastgelegd:

Klassement

grens voor stijgen

grens voor dalen

1

2162

-

2

1442

1297

3

961

865

4

641

577

5

427

384

6

285

256

7

190

171

8

127

114

9

84

76

10

56

51

11

38

34

12

 •  

23

Je kan slechts 1 klassement per wijziging stijgen of dalen, ook al heb je de grens voor 2 klassementen hoger of lager dan je huidige klassement bereikt.

Beperking van verschil in klassement per discipline:

Er kunnen maximaal 2 klassementen verschil zijn tussen de 3 disciplines van een speler. Het beste klassement van die speler bepaald de ondergrens van de andere 2 disciplines.

Een van mijn prestaties komt niet voor in de ranking

In dit geval zend je een mail aan: dylan@badmintonvlaanderen.be  Vermeld je naam en lidnummer en je vraag. Deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

 

Tornooien

Welke tornooien/competities tellen mee voor de rankings?

Alle officiële Belgische tornooien uitgezonderd jeugdtornooien en veteranentornooien en alle Nationale, Vlaamse en provinciale competities.

Welke tornooien kan ik aan deelnemen?

Toernooien die een reeks organiseren die het klassement dat jij bezit omvat, of waarbij de laagste reeks organiseert die het klassement bevat dat maximaal 2 klassementen hoger is dan je eigen klassement in die discipline.

In welke klassementen kan ik me inschrijven en met wie kan ik deelnemen?

Je kan je maximum 1 klassement hoger inschrijven dan je werkelijke klassement. VB: Jij bent klassement 7. Je kan je dan maximum inschrijven in de reeks 6 op tornooi.

Je dubbelpartner mag maximum 2 klassementen verschillen van jou. Het gemiddelde van jullie beide klassementen geldt voor het bepalen van de reeks waar jullie in kunnen spelen. VB: Jij bent 7 en je partner is 9. Jullie gemiddelde is 8 en kunnen dus maximum in reeks 7 inschrijven.

Wordt de winst van een tornooi extra gewaardeerd?

Punten worden niet langer toegewezen op basis van de bereikte eindpositie. Er zullen echter meer punten te verdienen zijn door verder te geraken in het tornooi te winnen, aangezien je meer wedstrijden gewonnen hebt en logischerwijs tegen betere, dus hoger geklasseerde spelers gewonnen hebt.

Wat bij een opgave?

In het geval van opgave tijdens een wedstrijd, wordt de wedstrijd als geldig beschouwd: 0 punten worden toegekend aan de speler die opgeeft en het aantal punten dat aan de winnaar wordt toegekend, hangt af van het klassement van de tegenstander.

Indien in een poule voor het (gemengd) dubbelspel een opgave optreedt, dan zullen de niet-gespeelde wedstrijden niet in rekening gebracht worden, noch voor het koppel dat opgegeven heeft in een eerdere wedstrijd, noch voor het koppel dat dus deze wedstrijd automatisch wint, dit maakt enkel uit voor de eindstand binnen de poule.

 

Competitie

Hoe bepaal je de speelgerechtigdheid?

De index van een ploeg wordt bepaald op basis van de klassementen van de 4 best gerangschikte basisspelers. Hierbij worden de klassementen op datum van 15 mei als referentie genomen: (noot: voor seizoen 2020-2021 zal dit op datum van 02/03/2020 zijn):

 • Voor de gemengde interclubcompetitie zijn dit de 2 dames en de 2 heren met de hoogste som van de waardes van hun enkel-, dubbel- en gemengd heren- /damesklassement.
 • Voor de heren interclubcompetitie zijn dit de 4 heren met de hoogste som van de waardes van hun enkel- en dubbelklassement.
 • Voor de dames interclubcompetitie zijn dit de 4 dames met de hoogste som van de waardes van hun enkel- en dubbelklassement.

Aan elk klassement wordt een waarde toegekend: (noot: voor de bepaling van de ploegindex en de totaalindex voor seizoen 2020-2021) A = 20; B1=10; B2 = 6; C1 = 4; C2 = 2; D = 1

De ploegindex wordt verkregen door de optelling van alle totaalindexen van de basisspelers.

Totaalindex: De totaalindex van een speler wordt berekend volgens de index van het oude klassement van de speler in de desbetreffende disciplines. De som van deze indexen over de verschillende disciplines (enkel-, dubbel- en gemengd klassement bij gemengde interclubcompetitie, enkel- en dubbelklassement bij heren- en dames interclubcompetitie) dient genomen te worden om de totaalindex te bepalen. Hierbij worden de Nationale, Vlaamse en Provinciale interclubcompetities als één geheel beschouwd.

 1. Provinciale en Vlaamse reeksen:

Bij Provinciale en Vlaamse competitie dient de ploegindex bij elke ontmoeting gelijk of lager te zijn aan de ploegindex van de basisspelers.

Voorbeeld: