Grensoverschrijdend gedrag - Algemeen

 

Inhoudelijk: We trekken onze grenzen!

 

Een grens is een afbakening, daar waar je het verschil maakt tussen wat van jou is en dat wat je wil delen. Iedereen stelt zijn eigen grenzen, het is een subjectief gegeven. Je stelt deze grenzen fysisch (waaronder ook seksueel) en psychisch. Wanneer iemand deze grenzen overschrijdt, schaadt deze persoon je integriteit. Op dat moment spreken we dan ook van grensoverschrijdend gedrag (GoG). Badminton Vlaanderen wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle, gezonde, ethisch verantwoorde en betaalbare manier kan badmintonnen. Wij willen hierbij een voorname rol spelen om elk kind, jongere en volwassene de kans te geven om in een veilige omgeving hun hobby uit te oefenen. Er is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag (GoG) binnen badminton!

Het is in de eerste plaats ons doel om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Onder het moto 'voorkomen is beter dan genezen' proberen we er net voor te zorgen dat het niet tot een situatie komt waarbij een grens overschreden wordt. Wanneer dit echter wel het geval is, is het zeer belangrijk om met dit voorval aan de slag te gaan

Om cases van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken kan de federatie rekenen op de federatie-API's en de Ethische Commissie, een onafhankelijk overlegorgaan. Maar ook sportclubs zelf kunnen aan de slag gaan en een integriteitsbeleid opbouwen met een club-API ter ondersteuning. Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij aan het veilige sportklimaat waar elke sporter en dus ook badmintonner recht op heeft.
 

Meer weten?

Onderstaand vind je meer info over de verschillende subthema's:

  

 

Ondersteuning: Samen staan we sterk!


Bestuurder, speler, API, trainer,... maakt niet uit, je staat er niet alleen voor.
Onderstaand vind je verschillende vormen van ondersteuning terug rond het onderwerp Fair Play. 

 

Heb je toch nog een andere vraag of nood?

Laat gerust iets weten en we kijken hoe we je kunnen ondersteunen?
info@badmintonvlaanderen.be