Downloads

 

Onkostenformulieren

Stuur je ingevulde formulier naar Pieterjan@badmintonvlaanderen.be

Kostennota met verantwoordingsstuk
Kostennota verplaatsingskosten vanaf 1 april 2024
Kostennota zonder verantwoordingsstuk
Kostennota vrijwilligers
Onkostennota referee (2024-06)
Onkostennota umpire (2024-06)
Onkostennota wedstrijdleider (2024-06)

 

Logo en huisstijl Badminton Vlaanderen

Kleurgebruik

De huisstijl, het gebruik van het logo, is onderworpen aan richtlijnen.

Hier kan je het Badminton Vlaanderen Brandbook downloaden.

 

Logo

Het logo mag alleen worden gebruikt in lijn van de richtlijnen.

Het logo mag niet disproportioneel worden vergroot of verkleind. De verhoudingen hoogte/breedte moeten steeds gerespecteerd worden.

Het logo kan enkel worden geplaatst op initiatieven die passen in de visie van Badminton Vlaanderen en door Badminton Vlaanderen worden goedgekeurd en/of ondersteund.

Logo Badminton Vlaanderen.

De logo's van de submerken.

Het lettertype is Roc Grotesk.

 

Voor verder gebruik van het logo van Badminton Vlaanderen, neem contact met ons op (info@badmintonvlaanderen.be)