Verzekering

Een overzicht van de 'verzekerde activiteiten', de 'verzekerde waarborgen' en 'wat te doen bij ongeval', vind je hier terug.

Hieronder gaan we kort in op enkele vaak gestelde vragen. Weet echter dat de antwoorden hieronder geen uitsluitsel geven voor elke vraag maar dat steeds de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze vermelden duidelijk wat wel, maar eveneens wat niet verzekerd is.

FAQ'S

HOE DIEN IK EEN ONGEVALSAANGIFTE IN?

Vul deze link in

VRAAG 1 : Wat is verzekerd als gedekte activiteit?

  • De beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer, administratie, … van BADMINTON met inbegrip van kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten georganiseerd door de federatie en/of de aangesloten clubs.
  • De organisatie en recreatieve beoefening van andere sporten in clubverband (met uitsluiting van gevaarlijke sporten als alpinisme, valschermspringen, duiken en motorcross).
  • De organisatie van niet-sportactiviteiten in clubverband (BBQ, kwisavond, fuif, etc.).

 

De verzekerden zijn Badminton Vlaanderen, de clubs en de individuele leden als ook de niet-leden tijdens hun deelname aan badminton promotionele activiteiten(promoten van de eigen sportak nl. badminton) georganiseerd door Badminton Vlaanderen, de aangesloten clubs of provinciale raden. De verzekering voor sportfederaties verzekert zowel de burgerlijke aansprakelijkheid tov een derde (= alle andere personen dan Badminton vlaanderen en de aangesloten clubs en provinciale raden) als de lichamelijke ongevallen van Badminton Vlaanderen en haar individuele leden. De aansprakelijkheid van de club voor haar vrijwilligers is automatisch verzekerd conform de Wet van 3 juli 2005.

Arena biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om facultatief bijkomende "Comfort opties" te onderschrijven aan zeer voordelige premies. Wij willen jullie dit geheel vrijblijvend meegeven. Zo kan bv.de uitbating van een cafetaria (met inbegrip van voedselvergiftiging) worden verzekerd of een dekking lichamelijke ongevallen voor de vrijwillige helpers niet-leden worden afgesloten. Wij vinden het vooral belangrijk dat jullie over deze zaken binnen jullie clubbesturen eens nadenken. Het intekenformulier voor deze comfort opties vind je hier terug. Arena doet de administratie en stuurt de polis naar de club.

 

VRAAG 2 : Van welk moment is een lid verzekerd?

Het antwoord zit vervat in de vraag. Van zodra een persoon lid is van Badminton Vlaanderen is hij/zij verzekerd. Zijn niet verzekerd, leden van een Badminton Vlaanderen aangesloten club maar die geen aansluiting hebben bij Badminton Vlaanderen. Niet-leden tijdens sportpromotionele activiteiten zijn wel verzekerd. Let wel dat het hier een BADMINTON promotionele activiteit betreft.


VRAAG 3 : Wat moet ingevuld worden op de ongevalsaangifte onder de rubrieken benaming van de club en polisnummer?

In te vullen bij :
Benaming van de club: DE NAAM VAN DE CLUB VAN HET SLACHTOFFER
Polisnummers: L.O. 1.116.925 / A - B.A. 1.116.926 / A --- Polisnummers sportpromotionele activiteiten: L.O. 1.116.925 / B - B.A. 1.116.926 / B. Het aangifteformulier kan je onderaan deze pagina terugvinden.

 

VRAAG 4 : Hoe lang na het indienen van een ongevalsaangifte ontvangt men het antwoord van Arena?

Bij ontvangst van de schadeaangifte wordt een schadebeheerder toegewezen die het slachtoffer en niet de clubsecretaris zo spoedig mogelijk persoonlijk aanschrijft, het slachtoffer melding maakt van zijn/haar dossiernummer, informeert naar de afhandeling van het dossier en eventueel bijkomende inlichtingen vraagt. Het is uitermate belangrijk om bij uw correspondentie duidelijk de referenties van uw dossier en de naam van de dossierbeheerder te vermelden:
Arena NV 
Mr/Mevr. (naam beheerder)
Dossiernr. : xx/xxx.xxx/xx
BOULEVARD BRAND WHITLOCKLAAN 165
1200 Brussel
Onze contactpersoon bij Arena hiervoor is voortaan Kristof Van Hoorde. Je kan hem rechtstreeks bereiken op het nummer +32 (0)2 209 16 07 of via kristof.vanhoorde@arena-nv.be . Als hij afwezig is, neemt een collega van hem over. Er wordt zoveel mogelijk via e-mail gewerkt.

 

VRAAG 5 : Moeten de originele onkostennota 's opgestuurd worden of volstaan kopieën?

Het slachtoffer mag zijn onkosten via email of post naar Kristof Van Hoorde (kristof.vanhoorde@arena-nv.be) versturen met vermelding van zijn/haar dossiernummer. 
Gelieve de medische uitgaven eerst bij de mutualiteit aan te bieden vooraleer u ze opstuurt.
Maak steeds een kopie van uw correspondentie aan Arena. Briefwisseling kan verloren gaan.

Heb je nog vragen aangaande verzekering of spelregels. Bel, fax of mail ze ons gerust. Wij proberen er een antwoord op te geven.

Bijkomende opmerking, vooral voor grotere vzw's met personeel: Jullie overwegen ook best het afsluiten van een polis bestuurdersaansprakelijkheid. Zulke polis dekt de financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit schade door een professionele fout van een bestuurder. Meer informatie nodig? Vraag het ons gerust.

 

VRAAG 6 : Eén van onze leden is 82 jaar en komt nog elke week met veel enthousiasme spelen. Blijvend letsel is volgens de polis verzekerd tot 75 jaar. Betekent dit dat de gebruikelijke sportongevallen zoals verstuikingen e.d., zonder blijvend letsel, bij voortduur ook na de leeftijd van 75 jaar gedekt zijn?

Ja, de andere waarborgen (behalve de tijdelijke ongeschiktheid want iemand van meer dan 75 jaar zal waarschijnlijk geen inkomensverlies lijden) blijven voortduren na de leeftijd van 75 jaar.

 

VRAAG 7 : Wat met sportkampen?

Een sportkamp ingericht door Badminton Vlaanderen, een provinciale afdeling of een club van Badminton Vlaanderen, waar alleen badminton of de andere verzekerde activiteiten worden beoefend, en waaraan enkel leden van Badminton Vlaanderen deelnemen, zijn automatisch verzekerd. Niet-leden kunnen apart worden verzekerd. De gangbare avondactiviteiten (indien men ter plaatse blijft) zijn automatisch verzekerd. Indien er andere sporten worden beoefend, dan kunnen de deelnemers zich bijkomend verzekeren via hetzelfde formulier.

 

Documenten

Overzicht verzekerde activiteiten', de 'verzekerde waarborgen' en 'wat te doen bij ongeval

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Document comfort opties (vrijblijvende opties voor clubs, zie vraag1)

Ongevalsaangifteformulier

Formulier andere sportactiviteiten/stages niet-leden

Formulier niet-sportactiviteiten niet-leden

 

Contact

Pieter-Jan Caestecker
Pieterjan@badmintonvlaanderen.be