Reglementen

Opgelet: vanaf 13 juni 2019 bedraagt 1 boetepunt € 2,10. 

Overzicht reglementen

A 100 Coördinatie van de statuten
A 200 Reglement van inwendige orde
A 300 Reglement bettreffende medisch verantwoorde sportbeoefening (M.V.S.) (niet meer van toepassing)
A 301 Dopingcontrole (niet meer van toepassing)
A 304 Verzorgingstas (niet meer van toepassing)
A 305 Leeftijdscategorieën (niet meer van toepassing)

 

C 100 Algemene reglementen over de organisatie van competities
C 200 Reglement van de tornooien
C 250 Aanvullend reglement tornooien
C 260 Speelgerechtigdheid bij competitieve sportorganisaties
C 270 Organisatie tornooien
C 300 Reglement van de BBF-interclubcompetitie
C 320 Competitiereglement Vlaamse en Provinciale competitie gemengd - dames - heren
C 400 Belgian Badminton A-Circuit BBAC (niet meer van toepassing)
C 450 Belgian Juniors Masters Circuit BJMC
C 451 Belgian Juniors Masters Circuit toekenning punten
C 500 Reglement Belgische Kampioenschappen

C 620 Tuchtreglement
C 700 Reglement klassementen en ranking
C 701 BWF Ranking Points
C 702 Top Tournaments Ranking Points
C 703 Standard Tournaments Ranking Points
C 704 (momenteel niet van toepassing)
C 705 Ranking Points Interclubcompetitie
C 706 Bepalen van de grades van tornooien (niet meer van toepassing)
C 707 (niet meer van toepassing)
C 708 Parameters
C 709 (momenteel niet van toepassing)
C 710 Erkende Europese Juniortornooien
C 711 Ranking Punten van Europese Jeugd Tornooien (niet meer van toepassing)
C 712 Andere internationale Jeugdtornooien
C 713 Toekenning Punten Belgisch Kampioenschap Jeugd
C 714 Belgian Junior Master Circuit
C 715 Toekenning Punten andere Belgische Jeugdtornooien
C 800 Spelregels van badminton
C 802 Verkorte spelregels badminton
C 900 Clubstatuut en Spelersstatuut
C 910 Recreantencommissie
C 925 Vrijheidsregeling
C 950 Uitlenen van spelers


G 200 Procedure organisatie tornooien (niet meer van toepassing)
G 201 Aanvraag tornooi (niet meer van toepassing)
G 211 Beheer van afwezige spelers op tornooien (niet meer van toepassing)

G 500 Commissie Wedstrijdfunctionarissen
G 570 Gedragscode wedstrijdfunctionarissen
G 571 Ethische code wedstrijdfunctionarissen
G 590 Tornooiverslag

G 595 Telblad

 

H 101 Badmintonbaan afmetingen

 

IPJO reglement (versie 2018)

Intern tuchtreglement (overeenkomst met Vlaams Doping Tribunaal) model overeenkomst goedgekeurd op 20 mei 2015

 

A 100 Coördinatie van de statuten

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2015, goedgekeurd Buitengewone Algemene Vergadering 21 maart 2015
Reglement A 100

 

A 200 Reglement van inwendige orde

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2015, goedgekeurd Buitengewone Algemene Vergadering 21 maart 2015
Reglement A 200

 

A 300 Reglement betreffende medisch verantwoorde sportbeoefening (M.V.S.)

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Niet meer van toepassing. Zie onderdeel MEVS voor meer info.


A 301 Dopingcontrole

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Niet meer van toepassing. Zie onderdeel MEVS voor meer info.


A 304 Verzorgingstas

Niet meer van toepassing.


A 305 Leeftijdscategorieën

Badminton Vlaanderen vzw
Niet meer van toepassing.

 

C 100 Algemene reglementen over de organisatie van competities

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2016/2, goedgekeurd raad van bestuur 05 december 2016
Wijziging 19 juni 2018, waarde boetepunt 2,05 euro
Reglement C 100 

Document(en) toegevoegd aan het reglement C100

 

C 200 Reglement van de tornooien

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2015 goedgekeurd door raad van bestuur 26 augustus 2015
Wijziging 19 juni 2018, waarde boetepunt 2,05 euro
Reglement C 200

 

C 250 Aanvullend reglement tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2020, goedgekeurd raad van bestuur 12 februari 2020
Reglement C 250

 

C 260 Speelgerechtigdheid bij competitieve sportorganisaties

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2019, goedgekeurd raad van bestuur 28 februari 2019
Van toepassing voor sportorganisaties vanaf 1 augustus 2019
Reglement C 260

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

 

Doel:

Dit reglement regelt het uitschrijven uit een tornooi en/of kampioenschap en formuleert de gevolgen voor eventuele deelname aan competitie. Het reglement geeft aan wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden en formuleert de gevolgen bij wangedrag. De voorwaarden gelden voor alle spelers aangesloten bij Badminton Vlaanderen of LFBB.

Algemeenheden:

De Technische Commissie (TC) doet de opvolging en geeft uitspraak van de genomen sancties voor opgelegde straffen ten gevolge van kaarten. De Technische Commissie bestaat uit de voorzitters van de commissies Sport, Reglementen en Wedstrijdfunctionarissen en de Secretaris-Generaal als toegevoegd lid. De tornooien en competities worden opgevolgd door de administratieve medewerkers.

 

C 270 Organisatie tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2019, goedgekeurd raad van bestuur 21 februari 2019
Reglement C 270

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

 

C 300 Reglement van de BBF-interclubcompetitie

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2019/06, goedgekeurd raad van bestuur 13 juni 2019
Reglement C 300

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

Bijlage organisatie van een competitiedag (2018/6)
Bijlage boetes (2018/6)
Bijlage behandeling klachten en beroep (2017/12)

 

C 320 Competitiereglement Vlaamse en Provinciale competitie gemengd - dames -heren

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2019, goedgekeurd raad van bestuur 28 februari 2019
Reglement C 320
De benodigde documenten kan je hier bekijken en downloaden

 

C 400 Belgian Badminton A-Circuit BBAC

Reglement Belgische Badminton Federatie
Niet meer van toepassing

 

C 450 Belgian Juniors Masters Circuit BJMC

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2016, goedgekeurd 28 juni 2016
Wijziging 28 juni 2017, waarde boetepunt 2,00 euro
Reglement C 450
Draaiboek YBJM 2017

Toernooireglement:

 

C 451 Belgian Juniors Masters Circuit toekenning punten

 

C 500 Belgische Kampioenschappen

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2018
Wijziging 28 juni 2017, waarde boetepunt 2,00 euro
Reglement C 500

 

C 620 Tuchtreglement

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 19 december 2018
Reglement C 620

 

C 700 Reglement klassementen en ranking

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 19 juni 2018
Reglement C 700
 

 

C 701 BWF World Ranking Points

Uitgave 20180619
Reglement C 701
 

C 702 Top Tournaments Ranking Points

Uitgave 2017, goedgekeurd 17 augustus 2017
Reglement C 702
 

C 703 Standard Tournaments Ranking Points

Uitgave 2017, goedgekeurd 17 augustus 2017
Reglement C 703
 

C 704

Uitgave 2015, goedgekeurd 17 juni 2015
Reglement C 704

(momenteel niet van toepassing)

 

C 705 Ranking Points Interclubcompetitie

Uitgave 2018, goedgekeurd 19 juni 2018
Reglement C 705

 

C 706 Bepalen van de grades van toernooien

Niet meer van toepassing in 2017.
 

 

C 707 Samenstelling van de commissies

niet meer van toepassing in 2015

 

C 708

Uitgave 2015, goedgekeurd 17 juni 2015
Reglement C 708

 

C 709

Uitgave 2015, goedgekeurd 17 juni 2015
Reglement C 709
(momenteel niet van toepassing)

 

C 710 Erkende Europese Juniortornooien

Uitgave 20180619
Reglement C 710

 

C 711 Ranking Punten vvan Europese Jeugd Tornooien

Niet meer van toepassing in 2017.

 

C 712 Andere internationale tornooien

Uitgave 20180619
Reglement C 712

 

C 713 Toekenning Punten Belgisch Kampioenschap Jeugd

Uitgave 2015, goedgekeurd 17 juni 2015
Reglement C 713

 

C 714 Belgian Junior Master Circuit

Uitgave 20180619
Reglement C 714

 

C 715 Toekenning Punten Andere Belgische Jeugdtornooien

Uitgave 2015, goedgekeurd 17 juni 2015
Reglement C 715

 

C 800 Spelregels van badminton

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 21 november 2018
Reglement C 800

Reglement C 800: Bijlage 1: Afwijkingen algemene spelregels

Reglement C800: Bijlage 2: Instructies voor wedstrijdfunctionarissen 
Uitgave 2019, goedgekeurd raad van bestuur 4 april 2019

 

C 802 Verkorte spelregels badminton

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2012 (wijziging lay-out 2016)
Reglement C 802

 

C 900 Clubstatuut en Spelersstatuut

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2014, goedgekeurd raad van bestuur 12 maart 2014
Reglement C 900

 

C 910 Recreantencommissie

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2014, goedgekeurd raad van bestuur 10 juli 2014
Reglement C 910
Bijlage bij reglement C 910 document C901 aanmelding van een ontmoeting
Bijlage bij reglement C 910 document C902 verslag van een ontmoeting

 

C 925 Vrijheidsregeling betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 19 december 2018
Reglement C 925
C 925 bijlage 1 Transferaanvraag 
C 925 bijlage 2 Intentieverklaring 
C 925 bijlage 3 Bevestiging of annulatie intentieverklaring 

 

C 950 Uitlenen van spelers

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2014, goedgekeurd raad van bestuur 9 januari 2014
Reglement C 950  
C 950 bijlage1 aanvraag uilening (vernieuwde versie 2017!)

 

G 200 Procedure organisatie tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2007

Niet meer van toepassing sinds 1 januari 2015

 

G 201 Aanvraag tornooi

Document G 201
Niet meer van toepassing sinds seizoen 2014-2015. Aanvragen kunnen rechtstreeks online ingediend worden. Klik hier voor meer info.

 

G 211 Beheer van afwezige spelers op tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2014, goedgekeurd raad van bestuur 21 augustus 2012

Niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2015


G 500 Commissie Wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuuur 21 maart 2018
Reglement G 500
Beleidsnota WFC, goedgekeurd raad van bestuur 21 maart 2018
 

G 570 Gedragscode wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 28 maart 2018
Reglement G 570

 

G 571 Ethische code wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 28 maart 2018
Reglement G 571

 

G 590 Tornooiverslag

Document G 590
Revisie 22 september 2017

 

G 595 Telblad

Document G 595
Editie 2018

 

H 101 Badmintonbaan afmetingen

Document afmetingen

 

 

Intern tuchtreglement (overeenkomst met Vlaams Doping Tribunaal) model overeenkomst goedgekeurd op 20 mei 2015