Algemene info G-badminton

Sporten en bewegen, is voor heel veel mensen een deel van de vrijetijdsbesteding. Regelmatige sportbeoefening is goed voor de conditie en gezondheid, maar is meer dan alleen maar dat. Tijdens en na de activiteiten kunnen immers ook sociale contacten gelegd worden. Sportparticipatie is in vele opzichten voor iedereen, ook voor personen met een handicap, nuttig en zinvol.

Badminton Vlaanderen heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen met onze sport te laten kennismaken, gezien het een sport is voor iedereen. Daarom zetten wij ook actief in op G-badminton en werken we nauw samen met G-sport Vlaanderen. 

 

 

Wat is G-badminton?

G-badminton is de verzamelnaam voor badminton dat aangepast is aan personen met een handicap. Die handicap kan zowel verstandelijk als fysiek zijn.

Voor personen met een verstandelijke handicap worden de spelregels over het algemeen niet aangepast. Zij spelen op de reguliere manier binnen hun classificatie.Voor personen met een fysieke handicap werden er aangepaste vormen van het badmintonspel ontwikkeld, nl rolstoelbadminton en staand badminton.

Het volledige reglement 'Badminton voor personen met een fysieke handicap', staat als Bijlage 1 'afwijkingen in in het speelreglement' in reglement C800.

 

G-badminton aanbieden als club

 

Wil je als club G-badminton aanbieden of doe je dit al, maar weet je niet waar te beginnen op sommige vlakken? Badminton Vlaanderen werkt momenteel aan een handleiding voor clubs waarin staat beschreven awar je als club allemaal recht op hebt, rekening mee moet houden en hoe je het beste uit je club, spelers en vrijwilligers kan halen om je G-badmintonaanbod naar het volgende niveau te brengen!

Indien je nu al vragen hebt, neem dan contact op met jasper@badmintonvlaanderen.be.

 

Classificaties

Classificatie groepeert sporters in sportklassen, dit is volgens de impact van de beperking op de prestatie binnen de sporttak of en sportdiscipline. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of –discipline mag meedoen in competitieverband. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportklasse zo gelijkwaardig mogelijk is.

Meer algemene informatie hierover kan je terugvinden in dit filmpje van Parantee.
Specifiek naar badminton voor personen met een verstandelijke handicap, geeft dit filmpje meer informatie.
Voor personen met een fysieke handicap, geeft dit filmpje meer uitleg.  

De officiele sport klasses vanuit BWF zijn de volgende: (Je vind ze ook terug hier op hun website)

  • WH1: Wheelchair 1 - Dit zijn rolstoel spelers die een beperkte mobiliteit hebben zowel in de onderste ledematen als de rompstabiliteit.
  • WH2: Wheelchair 2 - Dit zijn rolstoel spelers die een beperkte mobiliteit hebben in de onderste ledematen en nagenoeg volledige rompstabiliteit hebben.
  • SL 3: Standing lower 3 - Dit zijn staande spelers die een beperking hebben in 1 of beide onderste ledematen gepaard met een verminderde balans.
  • SL 4: Standing lower 4 - Dit zijn staande spelers waarbij de beperking veel minder is dan SL 3 en een grotere balans hebben.
  • SU 5 - Standing upper 5 - Dit zijn staande spelers die een beperking hebben aan de bovenste ledematen.
  • SS 6 - Short stature 6 - Dit zijn staande spelers die te maken hebben met 'dwerggroei'.

 

Om officieel geclassificeerd te worden moet je door een erkend doktor geevalueerd worden. Deze classificaties gebeuren op internationale tornooien door BWF. 

Aansluiten bij Badminton Vlaanderen als G-sporter

Een nieuw aangesloten speler zal starten onder het ‘recreantenstatuut’ (R). Ook beginnende ‘spelers met een handicap’ vallen onder dit statuut. Zij die jonger zijn dan 19 jaar worden beschouwd als jeugdspelers (J).
De speler kan aangeduidt worden onder één van de volgende profielen in het ledenbestand:

  • Fysieke beperking (rolstoel)
  • Fysieke beperking (staande speler)
  • Verstandelijke beperking
  • Autisme

 

Onder de door Badminton Vlaanderen afgesloten verzekering zijn spelers met een handicap evenzo verzekerd voor hun badmintonactiviteiten als de bij haar aangesloten valide spelers.

Indien je als G-sporter wil aansluiten bij een badmintonclub, kan je zelf op zoek gaan naar een club in de buurt via het tabblad 'Club zoeken' bij G-badminton. Indien je graag persoonlijk verder geholpen wordt, neem dan contact op via onderstaande gegevens. Wij gaan dan met jou op zoek naar een geschikte club.

 

Subsidies G-badminton

Hebben jullie als club een G-badminton werking? Neem dan zeker een kijkje naar de criteria waar jullie kunnen op scoren om in aanmerking te komen voor subsidies vanuit Badminton Vlaanderen.
Jaarlijks geven we €2500 aan de clubs die voldoen aan een aantal criteria waardoor hun G-badminton werking beter uitgebouwd kan worden.

Het G-kwaliteitslabel is hier terug te vinden.

 

 

Contact

Pol Biesmans
Pol@badmintonvlaanderen.be

+32 (0) 479 51 04 13