Rechtscolleges

Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het indienen van een bezwaar bij het TKC

Het TKC wenst de personen of clubs die voornemens zijn een bezwaar in te dienen, nadrukkelijk te wijzen op de voorwaarden om daartoe op reglementaire en ontvankelijke wijze over te gaan, opdat het bezwaar inhoudelijk kan worden behandeld. Die voorwaarden staan duidelijk omschreven in de artikelen 2.10 en 2.11 C620 (beschikbaar op deze site) en betreffen in hoofdzaak : de termijn van indiening, de hoedanigheid van de indiener en de betaling van de waarborg.

 

Tucht- en Klachtencollege

Xavier Leman

Voorzitter en contactpersoon, rechter

E-mail

Jos Verleye

Secretaris, rechter

E-mail

Rachid Assemiouni

Ondervoorzitter, documentatie, rechter

E-mail

Peter Nees

Rechter

E-mail

Andy De Brauwer

Rechter

E-mail

Jonas Van Stighelen

Rechter

E-mail

 

Beroepscollege

Jonas Maes

Voorzitter en contactpersoon, rechter

E-mail

Wim Van Hoeymissen

Ondervoorzitter 1, rechter

E-mail

Luc Hiergens

Secretaris, rechter

E-mail

Ghislain Dewolf

Rechter

E-mail

 

Cassatiecollege

Bart Lambrecht

Rechter

E-mail

Yves Dezeure

Rechter

E-mail

 

Documenten

Het reglement C620 is van toepassing op de rechtscolleges en personen die een klacht willen indienen.

Stuur uw klacht aangetekend naar het dienstencentrum, ter attentie van het correcte rechtscollege. Uw klacht wordt ongeopend ingeschreven in een register en het rechtscollege wordt op de hoogte gesteld.

 

Contactpersoon

Mieke Vos
mieke@badmintonvlaanderen.be
+32 (0)3 287 83 80