Rechtscolleges

Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het indienen van een bezwaar.

De tuchtprocureur wenst alle belanghebbenden te wijzen op art. 4.1, C620. Hierin staan de voorwaarden aan dewelke een melding/klacht dient te voldoen, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Klachten en/of meldingen aan het tuchtparket kunnen via volgend e-mail adres worden overgemaakt of schriftelijk naar het dienstencentrum t.a.v. het tuchtparket.

 

Tuchtparket

Christophe Rillaerts

Tuchtprocureur

E-mail

 

Tuchtkamer

Frederik Van den Abeele

Voorzitter/Rechter E-mail

Jos Verleye

Secretaris/Rechter

Sanne Verbeek Rechter  

 


Beroepstuchtkamer

Bart Lambrecht

Rechter

E-mail

Jonas Maes

Voorzitter beroepstuchtkamer

E-mail

Peter Nees

Rechter E-mail

Siel Demeyere

Rechter E-mail

Xavier Leman

Rechter E-mail

 

Contactpersoon

Pieter-Jan Caestecker
Pieterjan@badmintonvlaanderen.be