Subsidielabels

 

Subsidielabels - Algemeen

 

Stap binnen in de wereld van Badminton Vlaanderen, waar we een scala aan subsidielabels introduceren om elke club en elk initiatief te ondersteunen. Van ons Jeugdlabel, dat clubs helpt om jonge talenten op te leiden, tot ons Recreantenlabel, dat liefhebbers van alle niveaus samenbrengt voor plezier en ontspanning op het veld. Ontdek ook ons G-badmintonlabel, dat zich richt op inclusiviteit en toegankelijkheid voor mensen met een beperking, en ons Integriteitslabel, dat de ethiek en waarden binnen onze sportgemeenschap bevordert. Bij Badminton Vlaanderen streven we ernaar om elke soort club en speler te ondersteunen, ongeacht hun achtergrond of niveau, en samen te bouwen aan een sterke en integere badmintongemeenschap.

Ontdek hoe je kunt deelnemen aan onze ondersteuning door ons algemeen reglement en sublabels te raadplegen. Hierin vind je alle details over de labels, inclusief hoe je kunt aanmelden, de criteria voor elk label en de voordelen die ze bieden.

 

J-label


Wat is Jeugdbadminton+ 

Naast de klassieke basisopdrachten die Sport Vlaanderen oplegt aan alle federaties, neemt Badminton Vlaanderen ook deel aan de beleisdfocus Jeugdsport. Zo kreeg Badminton Vlaanderen de kans om in nauwe samenwerking en volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap, het Jeugdbadminton+ project op poten te zetten.

Jeugdbadminton+ biedt de badmintonclubs de unieke kans hun jeugdwerking (verder) te ontwikkelen op vlakken waar men anders misschien niet zou aan beginnen, waarschijnlijk deels ook door gebrek aan middelen en motivatie. Door mee te doen aan Jeugdbadminton+ kunnen de clubs extra subsidie binnenrijven en jaarlijks een kwaliteitslabel verdienen.

Jeugdbadminton+ legt de clubs weliswaar geen enkele verplichting op. Iedere club kiest zelf zijn eigen weg/werking. De ene club ontplooit vele activiteiten, de andere misschien niet. Het is aan de clubs om hun eigen beleid te maken. Jeugdbadminton+ is sinds 2013 afgestemd op de strategische doelstellingen van Badminton Vlaanderen. Zo hebben “MiniBAD”, “MULTIMOVE” & "SHUTTLE KIDS" een grote waarde binnen Jeugdbadminton+. Badminton Vlaanderen hoopt natuurlijk op deze manier clubs te overtuigen deze facetten te ontplooien binnen hun bestaande werking.

In het reglement kan je alle deelfacetten en hun voorwaarden terug vinden. Het totaalbedrag dat wordt verdeeld onder de clubs is €43.500

Is je club nog niet ingeschreven of wil je meer informatie? www.jeugdbadmintonplus.be

Bij vragen rond het J-label contacteer elien.biebaut@badmintonvlaanderen.be

 

                                        

 

R-label

 

Nieuw vanaf 2024: Het R-label, speciaal ontwikkeld voor clubs met een recreantenwerking. Dit label, gericht op het bevorderen van recreatief badminton, omvat vijf deelfacetten, waaronder Start 2 Badminton. Door te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan elk van de deelfacetten, kunnen clubs punten verdienen die vervolgens worden omgezet in subsidies. Het totaalbedrag dat wordt verdeeld onder de clubs is €6000 (deelfacet 1-4) en €6000 (deelfacet 5).

De deelfacetten van het R-Label zijn:

 • Training
 • Leden
 • Interne organisatie, PR & Promotie
 • Challenge - Tornooien - Stage
 • Start 2 Badminton

 

In het reglement kan je alle deelfacetten en hun voorwaarden terug vinden.

Bij vragen rond het R-label contacteer elien.biebaut@badmintonvlaanderen.be 

 

G-label


Vanaf 2024 werkt Badminton Vlaanderen voor het toekennen van subsidies voor clubs met een G-badmintonwerking met een vernieuwd G-Label. Het nieuwe label bestaat uit 5 deelfacetten dat is onderverdeeld in drie verschillende niveaus. Bij het voldoen aan een van de drie verschillende niveaus per deelfacet kan je een respectievelijk aantal punten verdienen. Hoe hoger het niveau per deelfacet hoe meer punten je verdient. De meeste deelfacetten vereisen een bewijsstuk zodat Badminton Vlaanderen hiervan een validering kan doen. Het totaal aantal punten dat je club heeft verdiend overheen de vijf deelfacetten zal bepalen hoeveel subsidie je zal ontvangen. Het totaalbedrag dat wordt verdeeld onder de clubs is €2500.

De deelfacetten van het vernieuwde G-Label zijn: 

 • Training 
 • Leden 
 • Ondersteuning spelers 
 • Events 
 • Promotie 


Bij vragen rond het G-label contacteer Pol@badmintonvlaanderen.be 

 

I-label

 

Als onderdeel van Badminton Vlaanderen moedigen we onze clubs sterk aan om het Integriteitslabel te implementeren binnen hun club. Dit label benadrukt het belang van een sterk integriteitsbeleid, waarbij clubs worden aangemoedigd om Club-API's aan te stellen als directe ondersteuning voor ethische kwesties. Daarnaast sporen we clubs aan om een goed doordacht vrijwilligersbeleid te ontwikkelen, waarin de cruciale rol van vrijwilligers wordt gewaardeerd. Het betrekken van sportouders is ook van essentieel belang, omdat zij een positieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van onze jonge atleten. Door samen te werken aan een integere en respectvolle omgeving binnen elke club, dragen we bij aan een veilige en ondersteunende badmintoncommunity voor iedereen.

De deelfacetten van het vernieuwde I-Label zijn: 

 • Club-API
 • Vrijwilligersbeleid
 • Sportouders
 • Communicatie
 • Integriteitsbeleid


Toewijzing punten:

Het totaal aantal punten van de vereniging wordt opgeteld. De punten van de verenigingen worden gedurende 5 jaar bijgehouden. Na 5 jaar worden deze geschrapt. 

De club kan het aantal punten omzetten in volgende zaken: 

 • Bijkomende ondersteuning van Club-API (beleidsmatig, …) – 250 punten
 • Toolkit Sportouders – 300 punten  
 • Duo-pakket Sporten met Grenzen – 350 punten 
 • Opleiding moeilijke gesprekken (vanuit federatie) – 1000 punten 
 • Opleiding voor spelers (max 15 spelers) Integriteit – 1000 punten 
 • Opleiding voor trainers (max 5 trainers) Integriteit – 1000 punten 


Bij vragen rond het I-label contacteer Pieterjan@badmintonvlaanderen.be 

 

Documenten

 

Algemeen reglement

Sublabels:

J-label

R-label

G-label

I-label