Toelating aan minderjarige om alleen naar het buitenland te reizen

Dit document verleent de begeleiders officieel de toelating om minderjarige kinderen te begeleiden naar het buitenland

Dit document is in gebruik voor voornamelijk Denemarken (meerdere landen) en Engeland waar ze streng zijn op dit vlak.

Voor de ons omringende landen dienen we hier geen gebruik van te maken.