Update klassementswijziging

Competitie

Update klassementswijziging

Ons nieuw klassementsysteem baseert zich normaal op de resultaten van de afgelopen 52 weken om het niveau van de spelers te berekenen.

De actuele gezondheidssituatie heeft BV en LFBB ertoe gedwongen om na te denken over oplossingen om een vrije val in de klassementen bij gebrek aan resultaten te vermijden. We zouden de klassementen kunnen 'invriezen' of nog een andere oplossing zoeken. In 2020 hebben we de voorkeur gegeven aan tijdelijk het klassement berekenen op basis van de afgelopen 104 weken en dit zo lang als de gezondheidssituatie de afgelopen 52 weken beïnvloedt. Het doel was om op het normale mechanisme van het klassementssysteem te kunnen terugvallen van zodra competitief badminton opnieuw heropstart. Dit zou niet mogelijk zijn indien we voor de optie gekozen hadden waarbij het klassement ingevroren wordt, want dan zou iedereen teruggevallen zijn op gemiddeldes voor stijgen en dalen van 0 door een gebrek aan resultaten.

Echter, de actuele gezondheidssituatie sleept verder aan en de afgelopen 104 weken die in rekening gebracht worden, zijn niet langer voldoende. De volgende klassementswijzing (3 mei) zal daarom berekend worden op basis van de afgelopen 113 weken om negatieve impact te beperken. De berekening zal opnieuw normaal worden zodra we 52 onafgebroken weken aan competitief badminton zullen hebben.

« Terug