Algemeen - Topsport

Missie

Het departement Topsport wil ervoor zorgen dat de meest getalenteerde spelers in Vlaanderen, zich in optimale condities verder ontwikkelen tot spelers die in staat zijn te presteren op een Europees Kampioenschap, WK en Olympische Spelen.

 

De Topsportscholen op Vlaams niveau

Het Globaal Topsportconvenant

In de ondertekening van het Globaal Topsportconvenant werd de basis gelegd voor de samenwerking tussen het onderwijs- en de sportsector inzake de oprichting en werking van de Vlaamse topsportscholen. Op 1 september 1998 gingen de eerste Vlaamse topsportscholen van start. De topsportscholen kennen een stijgend succes en gaan in 2022-2023 reeds het 25e schooljaar in.

Zowel het aantal leerlingen/topsporters is aangegroeid van 201 in 1998 tot 809 bij de aanvang van vorig schooljaar, maar ook het aantal deelnemende topsportfederaties is gestegen.

Leerlingen/topsporters die zich willen inschrijven in een Topsportschool dienen over een topsportstatuut te beschikken, uitgereikt door de Gemengde Selectiecommissie van het Topsportconvenant.

De Selectiecommissie bestaat uit de Vlaamse Sportfederatie, het BOIC en Sport Vlaanderen.

 

Principe van de Topsportschool

De leerlingen/topsporters krijgen per week 18u à 20u specifieke topsporttrainingen, onder leiding van trainers, aangesteld door de topsportfederatie. Daarnaast genieten ze van specifieke studiebegeleiding en hebben ze het recht om afwezig te zijn, om deel te kunnen nemen aan stages en/of wedstrijden onder leiding van de topsportfederatie.

 

Inschrijven?

Om zich in te schrijven voor een Topsportschool dient een leerling/topsporter door de topsportfederatie aan de selectiecommissie te worden voorgedragen. De selectiecommissie zal op basis van strenge selectiecriteria al dan niet beslissen om een topsportstatuut toe te kennen. 

 

Soorten topsportstatuten

Er zijn drie types statuten: topsportstatuut A en topsportstatuut B (secundair onderwijs), en statuut topsportbelofte (basisonderwijs- niet van toepassing voor badminton). Om een dergelijk statuut toegekend te krijgen, moet de kandidaat leerling/topsporter aan bepaalde (sportieve) criteria voldoen. Deze criteria zijn per sporttak opgesteld en kunnen opgevraagd worden bij de coördinatoren topsport van de Vlaamse topsportfederaties.

Om deel te nemen aan stages en wedstrijden onder leiding van de federatie hebben leerlingen met een topsportstatuut recht op een aantal halve dagen afwezigheid per schooljaar.

In januari 2023 heeft Sport Vlaanderen beslist om de subsidies van Badminton Topsport terug te schroeven.

Dit heeft gevolgen voor het topsportstatuut.

Concreet:

- schooljaar 2023-2024

  • er worden geen nieuwe topsportstatuten toegekend, behalve spelers die al over een topsportstatuut beschikken en aan de criteria voldoen verlengen hun topsportstatuut
  • inschrijving voor de Topsportschool is niet meer mogelijk

 

- schooljaar 2024-2025

  • vanaf dit schooljaar worden geen nieuwe topsportstatuten meer toegekend, alleen spelers met een topsportstatuut die aan de criteria voldoen, verlengen dit statuut
  • inschrijving voor de Topsportschool: opties naar instroom worden nader onderzocht

 

- schooljaar 2025-2026

  • het topsportstatuut Badminton wordt niet meer toegekend door Sport Vlaanderen

 

 

Secundair onderwijs

Leerlingen/topsporters met een topsportstatuut A of B die niet ingeschreven zijn in een topsportschool kunnen maximum 40 halve dagen per schooljaar afwezig zijn om deel te nemen aan stages en wedstrijden onder leiding van de topsportfederatie.

Leerlingen/topsporters met een topsportstatuut A of B die ingeschreven zijn in een topsportschool kunnen maximum 90 halve dagen (1e graad) en 130 dagen (2e en 3e graad) per schooljaar afwezig zijn om deel te nemen aan stages en wedstrijden onder leiding van de topsportfederatie.

Leerlingen kunnen uitzonderlijk ook buiten de topsportschool een statuut verwerven.

 

Studierichtingen

 ASO 
 Wetenschappen-topsport (2e + 3e graad)  
 Moderne Talen-topsport (3e graad)  
 Wiskunde-topsport (3e graad)  
   
 TSO  
 Topsport (2e + 3e graad)  
   
 BSO  
 Topsport-sportinitiatie (2e + 3e graad)  
 Topsport-sportbegeleider (3e leerjaar 3e graad)  

 In het tweede leerjaar van de eerste graad kan gekozen worden voor de basisoptie topsport;
 Voor de sporten gymnastiek en tennis kan er reeds in de basisschool gestart worden.

 

Personeel

 

Jürgen Wouters
Technisch directeur Topsport

jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be

+32 (0)472 98 01 88

Wouter Claes
Hoofdcoach

wouter@badmintonvlaanderen.be
Raphael Van Wel
Coach U19 - U17
raphael@badmintonvlaanderen.be

Floris Oleffe
Coach U17 - U15 - U13

floris@badmintonvlaanderen.be

 

Topsport Badminton Vlaanderen Jeugd - Talentdetectie geïntegreerd in TSS

  • Jürgen Wouters
  • Raphael Van Wel 
  • Floris Oleffe

 

 

Contact

Technisch directeur Topsport: Jürgen Wouters - +32 (0)472 98 01 88
jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be