Faq's

Sinds enkele jaren is er een nieuw rankingsysteem van kracht geworden. Het systeem bestaat uit 6 rankings waarin alle actieve spelers van Badminton Vlaanderen en van de LFBB zijn opgenomen. Elke prestatie wordt omgezet in punten, die worden opgenomen in de overeenstemmende rankings.

Prestaties in alle officiële tornooien in binnen- en buitenland, die kunnen verwerkt worden met het systeem, worden behandeld. Ook de prestaties in de nationale - , liga – en provinciale interclub competities worden gevaloriseerd. 

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Hieronder vinden jullie een lijst van frequent gestelde vragen en antwoorden.

Deze werden samengebracht per thema, nl.:

Ranking
Tornooien
Interclub
Klassementen

 

Ranking

Hoe werkt het ranking systeem?

De rankings kijken 52 weken terug. Dat wil dus zeggen dat elke week de prestaties van 53 weken eerder worden verwijderd en dat de prestaties van de vorige week worden opgenomen. De rankings worden wekelijks gepubliceerd.

Welke resultaten tellen mee voor de ranking?

Volgende resultaten tellen per discipline mee in de rankings:

De 10 beste in tornooien
De 10 beste in interclub

Je kan dit zien in de resultatenbladen per speler: de resultaten die meetellen voor de ranking hebben een geel sterretje.

Een van mijn prestaties komt niet voor in de ranking

In dit geval zend je een mail aan: dylan@badmintonvlaanderen.be  Vermeld je naam en lidnummer en je vraag. Deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

 

Tornooien

Welke tornooien tellen mee voor de rankings?

  • Alle officiële Belgische tornooien met inbegrip van officiële jeugdtornooien
  • Alle tornooien erkend door de BWF
  • Alle BWF junior tournaments
  • Andere erkende buitenlandse jeugdtornooien (deze dienen manueel berekend - dat kan voor vertraging van publicatie zorgen)
     

Wat zijn grades?

Er worden twee (2) grades onderscheiden, nl. TOP en STANDARD. Bij elke grade behoort een puntentabel per reeks en op basis van het aantal deelnemers aan het tornooi. Deze tabellen kan je weervinden in de C702 & C703. De Belgische kampioenschappen en de Ligakampioenschappen worden verwerkt volgens de TOP grade. Alle andere officiële Belgische tornooien krijgen de STANDARD grade toegekend. 

Welke jeugdtornooien tellen mee voor de ranking?

Volgende jeugdtornooien tellen mee voor de rankings:
Erkende Eurpese Junior tornooien (C710 / punten: C711)
Andere internationale jeugdtornooien: zie C712 
Belgisch Kampioenschap Jeugd: zie C713
Yonex Belgian Juniors Master Circuit: zie C714
Andere Belgische jeugdtornooien: zie C715

 

Interclub competitie

Welke interclub competities tellen mee voor de rankings?

Nationale competitie
Liga competitie
Provinciale competitie
Buitenlandse competitie: indien deze verwerkbaar is door het systeem (en enkel 1ste & 2de hoogste reeks in respectievelijk Nederland, Frankrijk en Duitsland).

Waar vind ik de punten weer voor interclub?

De punten in de interclub competitie zijn afhankelijk van de reeks waaraan wordt deelgenomen. Zie tabel van de C705. Elke overwinning levert hetzelfde aantal punten op. Een verlieswedstrijd levert max 1/3 van de punten op (meestal minder).

Slechts de tien (10) beste uitslagen worden meegeteld .

Klassementen

Wanneer verandert mijn klassement?

Per jaar zijn er zes evaluatiedata, dit seizoen 2019 - 2020 zijn dit: 2/09/19, 4/11/19, 6/01/20, 2/03/20, 4/05/2020 en 6/07/20 . Op deze data zullen de klassementen bepaald worden aan de hand van de laatste rankings. 

Hoeveel punten moet ik behalen om van klassement te veranderen?

De relatie tussen punten en klassementen ziet er uit als volgt (geldig voor elke discipline):

A - 2500

B1 - 1075

B2 - 600

C1 - 350

C2 - 120

D

Hoe werkt dit?:

Nemen we als voorbeeld een C1-speler.
Als deze speler op één van de bovengenoemde data in één van de 3 rankings 600 punten of meer heeft, dan wordt het klassement B2 van toepassing. 

Hoe kan ik van klassement verhogen?

Per keer kan een speler maar één klassement stijgen. Een speler die de punten behaald heeft van meerdere klassementen hoger zal dus een eerste maal één klassement stijgen en eventueel bij een volgende evaluatie terug kunnen stijgen. Verder wordt een speler na het verhogen van klassement een jaar lang beschermd tegen daling.

Hoe kan ik van klassement verlagen?

Per keer kan een speler maar één klassement dalen. In bovenvermeld voorbeeld moet hij/zij zakken onder de 600 punten.  Na de daling wordt ook een beschermperiode voorzien tegen verdere daling.

Bij opeenvolgende dalingen gelden volgende regels voor daling van klassement :

na een eerste daling : beschermtermijn van 51 weken.
na een tweede daling binnen een periode van 103 weken na het einde van de vorige beschermingstermijn : beschermtermijn van 103 weken.

Ik ben sterk achteruit gegaan in mijn enkel klassement, maar ik presteer goed in dubbel. Wat gebeurt er dan met mijn klassement?

Het reglement bepaalt dat het hoogste klassement bepalend is voor het laagste. Dat mag nl. niet meer dan één reeks lager zijn dan het hoogste.
Bv.: een speler is B1 in HD, maar verliest snel terrein in de enkel. Hij zal niet lager dalen dan B2 zolang hij B1 blijft in dubbel.

Ik ben gestegen in mijn enkel Wat gebeurt er met de andere klassementen?

Vb.: Een speler heeft het klassement B2/C1/C1 en hij stijgt in de enkel naar B1. Zijn nieuw klassement wordt dan B1/B2/B2.

Ik was vroeger competitiespeler, ben nu recreant maar wens opnieuw competitiespeler te worden. Wat gebeurt er met mijn klassement?

Dit hangt af van de periode na het einde van het statuut als competitief speler:
binnen een periode van 52 weken volgt er geen daling van klassement.
Binnen een periode van 52 en 156 weken volgt een daling van één klassement in alle disciplines, indien van toepassing.
Na een periode van > 156 weken volgt er een daling van twee klassement- reeksen in alle disciplines, indien van toepassing.

Ik ben geen lid meer van Badminton Vlaanderen en wens terug aan te sluiten als competitief speler; Wat gebeurt er met mijn klassement?

Dit hangt af van de periode na het einde van het lidmaatschap of van een eventuele schorsing:

binnen een periode van 52 weken volgt er geen daling van klassement
Binnen een periode van 52 en 156 weken volgt een daling van één klassement in alle disciplines, indien van toepassing.
Na een periode van > 156 weken volgt er een daling van twee klassement- reeksen in alle disciplines, indien van toepassing.

Ik ben langdurig gekwetst geweest. Wat gebeurt er met mijn klassement?

De gewone regels zijn van toepassing, dwz. dat een speler die bv. een jaar afwezig is geweest en daardoor geen punten meer totaliseert één klassement daalt. De commissie is trouwens van mening dat wie lange tijd door kwetsuren de competitie verlaten heeft, best terugkeert in een lagere reeks. De mogelijkheid om te spelen in de hogere reeks blijft en indien de goede vorm snel terugkeert, zal het oude niveau in de ranking op korte termijn kunnen bereikt worden.