G-spelersraad

Sinds 2014 is de G-spelersraad ontstaan, welke bestaat uit een gezonde mix van spelers en trainers en waarbij getracht wordt om elke provincie te vertegenwoordigen. Zij komen gemiddeld éénmaal per kwartaal samen in het Huis van de Sport te Berchem.

 

Doel van de G-spelersraad

  • Informatie uitwisselen
  • Afstemming zoeken over ideeën, acties,...
  • Afstemming en informatiedoorstroming bevorderen tussen Badminton Vlaanderen / Provinciale verenigingen en spelers / clubs
  • Dynamiek brengen in de G-werking
  • Sponsorkanalen zoeken
  • Ondersteuning van de clubs uitbouwen en documenteren
  • G-badmintonners recruteren
  • Helpen bij de voorbereiding van tornooien, kampioenschappen, internationale wedstrijden en Paralympics

 

Contact

gspelersraad@badmintonvlaanderen.be